FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Home » Posts tagged with » VOA

VOA: Sirnii Awwaalcha Koloneel Aliyyii Cirrii Har’a Gaggeeffamee Jira

VOA: Sirnii Awwaalcha Koloneel Aliyyii Cirrii Har’a Gaggeeffamee Jira

U.S. Embassy in Finfinne: No changes made to the order of Qubee (alphabet of Afan Oromo)

U.S. Embassy in Finfinne: No changes made to the order of Qubee (alphabet of Afan Oromo)

Waggootii Torbaaf Lafa Qonnaaf Iyyannee Deebii Dhabnaan Lafoo Jimmaatti Galle: Qubattoota

Waggootii Torbaaf Lafa Qonnaaf Iyyannee Deebii Dhabnaan Lafoo Jimmaatti Galle: Qubattoota

VOA: Ob. Faqaadaa Shawaaqannaa Du’an Boqotan

VOA: Ob. Faqaadaa Shawaaqannaa Du’an Boqotan

WAASHINGITAN, DIISII – Dur Yunivarsitii Finfinnee keessa barsiisaa kan turan kabajamuu mirga dhala namaaf falmaa fi xinxalaa waa’ee siyaasaa akkasumas hawaasummaa kan ta’an Obbo Faqaadaa Shawaaqannaa umrii isaanii 61tti Wiixata…

VOA: Ragaa Abbaan Alangaa Dhiheessu Dhugaa Ta’u Attamiin Mirkaneessuun Danda’ama?

VOA: Ragaa Abbaan Alangaa Dhiheessu Dhugaa Ta’u Attamiin Mirkaneessuun Danda’ama?

VOA: Gaaffiif deebii barreessita Laalistuu Toofiq wajjin

VOA: Gaaffiif deebii barreessita Laalistuu Toofiq wajjin

Maatii fi Barattoota: Barataan Yunivarsitii Addigraat keessatti Torban Darbe Du’e Fayya Buleessaa fi Barnoota Isaatti Jabaa Ture

Maatii fi Barattoota: Barataan Yunivarsitii Addigraat keessatti Torban Darbe Du’e Fayya Buleessaa fi Barnoota Isaatti Jabaa Ture

WASHINGTON, DC — Torban darbee yunivarsitii Addigraat keessatti kan du’e barataa Shuumii Lammaa Baqqalaa nama fayya buleessaa fi barnoota isaattis jabaa ta’u barattoota keessaa nu ibsanii jiru. Abbaan isaa Obbo…

Seenaa Gabaabaa Gaazexeessaa Bulloo Sibaa

VOA: Dr. Mararaa Guddinaa Har’a Abukaattoota Isaanii Waliin Wal Argan

VOA: Dr. Mararaa Guddinaa Har’a Abukaattoota Isaanii Waliin Wal Argan

Kuusaa Jechootaa Oromoo Loqodaalee Mara Of-Keessaa Qabaatuu fi Marsaa Interneetii Irratti Hiika Kennu Qopheessuun Jalqabame

Kuusaa Jechootaa Oromoo Loqodaalee Mara Of-Keessaa Qabaatuu fi Marsaa Interneetii Irratti Hiika Kennu Qopheessuun Jalqabame

Page 1 of 20123Next ›Last »