FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Home » Posts tagged with » OroMP3

Burtukaan Addunyaa: “Goota Koo Maaloo” / Oromo Music 2018

Burtukaan Addunyaa: “Goota Koo Maaloo” / Oromo Music 2018

Burtukaan Addunyaa: “Goota Koo Maaloo” / Oromo Music 2018…

Mahandis Galatoo: “Kan Reebetu Dhiira” / Oromo Music 2018

Mahandis Galatoo: “Kan Reebetu Dhiira” / Oromo Music 2018

Mahandis Galatoo: “Kan Reebetu Dhiira” / Oromo Music 2018…

Sinboonee Addunyaa: Itti Cabsi ** NEW 2018 Oromo Music

Sinboonee Addunyaa: Itti Cabsi  ** NEW 2018 Oromo Music

Sinboonee Addunyaa: Itti Cabsi ** NEW 2018 Oromo Music…

Dajanee Jaalataa: “Leenci Hidhaan Hin Sarmu” [New Oromo Music 2018]

Dajanee Jaalataa: “Leenci Hidhaan Hin Sarmu” [New Oromo Music 2018]

Dajanee Jaalataa: “Leenci Hidhaan Hin Sarmu” [New Oromo Music 2018]…

Taajuddiin Ahmad: Roobee Roobee ** NEW 2018 Oromo Music

Taajuddiin Ahmad: Roobee Roobee ** NEW 2018 Oromo Music

Taajuddiin Ahmad: Roobee Roobee ** NEW 2018 Oromo Music…

Absaa Burqaa: “Noor Gadaa” [NEW Oromo Music 2018]

Absaa Burqaa: “Noor Gadaa” [NEW Oromo Music 2018]

Absaa Burqaa: “Noor Gadaa” [NEW Oromo Music 2018]…

Masfin Damissuu: Gaaddisee ** NEW 2018 Oromo Music

Masfin Damissuu: Gaaddisee ** NEW 2018 Oromo Music

Masfin Damissuu: Gaaddisee ** NEW 2018 Oromo Music…

Baroo Didhaa: Nuuf Numa ** NEW 2018 Oromo Music

Baroo Didhaa: Nuuf Numa ** NEW 2018 Oromo Music

Baroo Didhaa: Nuuf Numa ** NEW 2018 Oromo Music…

Abbaashumbee fi Lij Yaareed: Amma Garuu Hin Dandeenyee! ** NEW 2018 Oromo Music

Abbaashumbee fi Lij Yaareed: Amma Garuu Hin Dandeenyee! **  NEW 2018 Oromo Music

Abbaashumbee fi Lij Yaareed: Amma Garuu Hin Dandeenyee! ** NEW 2018 Oromo Music…

Zarihuun Wodaajoo: “Maraatoonii Qabsoo” [New Oromo Music 2017]

Zarihuun Wodaajoo: “Maraatoonii Qabsoo” [New Oromo Music 2017]

Page 1 of 41234