FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Home » Posts tagged with » Naa’ol Ayyalaa

Isqiyaas Mazammir: “Koo Ta’ii” [New Oromo Music]

Isqiyaas Mazammir: “Koo Ta’ii” [New Oromo Music]

Kadijaa Haajii: "Roobee Bubbisee" [New Oromo Music, Oct. 2015]

Isqiyaas Mazamir: "Naa Kootuu #2" [Oromo Music]