FinfinneTribune.com is Gadaa.com
Home » Posts tagged with » Isqiyaas Mazamir

Isqiyaas Mazammir: “Koo Ta’ii” [New Oromo Music]

Isqiyaas Mazammir: “Koo Ta’ii” [New Oromo Music]

Isqiyaas Mazamir: "Naa Kootuu #2" [Oromo Music]

Isqiyaas Mazamir: "Naa Kootuu" [Oromo Music]