Home » Posts tagged with » Gammachuu Ahmad

Gabii Eda’oo: “Hori Loonii” [New Oromo Music – May 2017]

Gaaddisee Shamsadiin, Gammachuu Ahmad, Sa’ad Awall: "Ka’i Hin Kaana" [New Oromo Protest Music]

Gammachuu Ahmad: "Lalabanee Lalabanee!" [New Oromo Protest Music]

Jaagamaa Taaddalaa: "Eelee Sibiilaa" [New Oromo Music – November 2015]

Riittaa Taaddalaa ft. Jireenyaa Shifarraa: "Amiinaa Qalloo" [Oromo Music]