FinfinneTribune.com is Gadaa.com

“Yeroo sana namni ni mo’atti jedhee na eege hinturre” – Daraartuu Tulluu (via BBC Afaan Oromoo)

Posted: Onkoloolessa/October 23, 2017 · Finfinne Tribune | Gadaa.com | Comments

Imala Waggoota 25: “Yeroo sanatti namni ni mo’atti jedhee na eege hinturre.”

Baay’ina meedaaliyaa fi waancaa manashee keessaa ilaaluun qofti, leenjiifi dafqa akkasumas kutannoofi cimina atileetiin tun keessa dabarteef ragaa dha.

Injifannoowwan dirree dorgommii atileetiksii irratti galmeessiste, oolmaa isheen biyyasheef oolte akkasumas waadaa uummatasheef seente hagam kabajaa akka turte agarsiisu.

Read More (via BBC Afaan Oromoo)

Credits/Tags: ,

Gadaa.com

FB Posts (Some are not cross-posted on Gadaa.com, the website)

Load more

Gadaa.com delivers information on Oromia and the Horn of African region: top news stories and analyses, politics, and culture, arts & entertainment, and more.