የከረዩ ኦሮሞ የገዳ የስልጣን ሽግግር (Karrayyuu Oromo’s Gadaa Power Transition)